919716507246 919716507246


Sonamarg Tour Packages


Search Packages


Kashmir Tour Package 7 Days

Duration : 6 Nights / 7 Days

Destination Covered : Srinagar, Pahalgam, Sonamarg, Gulmarg

Price

On Request


Kashmir Tour Package 8 Days

Duration : 7 Nights / 8 Days

Destination Covered : Srinagar, Pahalgam, Sonamarg, Gulmarg

Price

On Request


Kashmir Tour Package 9 Days

Duration : 8 Nights / 9 Days

Destination Covered : Srinagar, Pahalgam, Sonamarg, Gulmarg

Price

On Request


Leh – Srinagar Tour - 10 Nights 11 Days

Duration : 10 Nights / 11 Days

Destination Covered : Srinagar, Sonamarg, Leh Ladakh, Kargil

Price

On Request


Packages by City

Leh Ladakh (17) Kinnaur (11) Srinagar (11) Manali (9) Chitkul (8) Shimla (8) Chandigarh City (7) Kargil (7) Jispa (6) Sangla (6) Sarahan (5) Kalka (5) Kalpa (5) Kaza (4) Sonamarg (4) Pahalgam (3) Tabo (3) Gulmarg (3) Solan (2) Narkanda (2) Dehradun (1) View More

Packages by Category